woensdag 3 februari 2016

Kom ik in aanmerking voor Subsidieregeling verwijderen asbestdaken? Deel II

Kan ik subsidie krijgen om asbest te verwijderen?

Als bedrijf kunt u gebruikmaken van 2 fiscale regelingen en de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken om asbest te verwijderen. Particulieren kunnen alleen gebruik maken van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. 

Fiscale regeling voor vervangen asbestdaken

Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken? Dan kunt u als bedrijf gebruikmaken van de fiscale regeling Milieu Investeringsaftrek (MIA).

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Voor de verwijdering van asbestdaken geldt per 1 januari 2016 de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. De regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Voor de subsidieregeling is in 2016 € 10 miljoen euro beschikbaar (subsidieplafond).
Provinciale subsidieregeling verwijdering asbest voor agrariërs

In 10 provincies kunnen agrariërs gebruik maken van de subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop!. De meeste asbestdaken (75%) zijn van agrarische bedrijven. Agrariërs die in aanmerking komen voor de subsidie moeten asbestdaken vervangen door daken met zonnepanelen. De regeling loopt tot 1 november 2016.

Wilt u meer informatie over de subsidieregelingen, mail naar info@kmt-asbest.nl

1 opmerking:

  1. Dank je wel voor het schrijven van dit artikel. Hiermee is onze branche erg geholpen. Ook de mensen zijn geholpen met deze waardevolle informatie. Als mensen vragen hebben kunnen zij ook kijken op onze website --> www.asbestsaneringexperts.nl

    BeantwoordenVerwijderen