woensdag 3 februari 2016

Kom ik in aanmerking voor Subsidieregeling verwijderen asbestdaken? Deel I

Vragen over verwijderen asbestdaken? Mail naar info@kmt-asbest.nl.

Toelichting

Subsidie voor het verwijderen van asbestdaken kunt u alleen aanvragen wanneer u ook degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties en overheden, komen in aanmerking voor deze subsidieregeling.

U kunt de subsidie alleen achteraf aanvragen, dus pas na de verwijdering van het asbestdak. Het is niet toegestaan asbest te verwijderen zonder dat er een inventarisatie is uitgevoerd. Zowel de inventarisatie als de daadwerkelijke verwijdering van het asbestdak moeten worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Op www.ascert.nl kunt u gecertificeerde inventarisatie- en verwijderingsbedrijven in uw regio vinden.
Voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken gelden de volgende voorwaarden
U bent degene die de factuur voor de asbestverwijdering betaalt.
De verwijdering van het asbestdak moet voltooid zijn in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019.
U laat het asbestdak verwijderen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf.
Het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering van het astbestdak melden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Als deze melding niet is gedaan in het LAVS komt uw aanvraag niet in aanmerking voor subsidie.
Alleen aanvragen met een totaal geïnventariseerd asbestdak van meer dan 35 m2 komen in aanmerking voor subsidie. Als u het totale oppervlak asbestdak in gedeelten laat verwijderen kunt u voor een verwijderd oppervlak van 35 m2 of minder wel een aanvraag doen, zolang het totale (geïnventariseerde) oppervlak asbestdak maar boven de 35 m2 ligt.
U vraagt de subsidie aan binnen 6 maanden na de voltooiingsdatum van de verwijdering van het asbestdak. Als de verwijdering van het dak meerdere dagen in beslag heeft genomen, houdt u dus de laatste dag van de werkzaamheden aan als voltooiingsdatum.
Uitbetaling van de subsidie vindt alleen plaats op uw bankrekeningnummer.
Per adres bedraagt de subsidie maximaal € 25.000.

Eisen voor asbestverwijderingsbedrijf

In de subsidieregeling zijn een aantal eisen voor de aanvrager opgenomen om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Drie van deze eisen hebben direct betrekking op het asbestverwijderingsbedrijf die het asbestdak verwijdert. Van deze bedrijven wordt een handeling gevraagd die er aan bijdraagt dat de aanvrager in aanmerking kan komen voor de subsidie.

Gecertificeerd bedrijf
Het asbestverwijderingsbedrijf moet een gecertificeerd bedrijf zijn. Een gecertificeerd bedrijf dient in het bezit te zijn van een certificaat als bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, van het arbeidsomstandighedenbesluit.Op de website www.ascert.nl zijn gecertificeerde bedrijven per regio terug te vinden.

Factuur
Bij de subsidieaanvraag moet de aanvrager een factuur meesturen voor het verwijderen van het asbestdak. Op deze factuur moeten een aantal vereiste gegevens zijn vermeld. Deze gegevens zijn:
a) het aantal verwijderde m2 asbestdak
b) de datum waarop de verwijdering van het asbestdak is voltooid
c) het LAVS nummer dat is toegewezen aan het object waar het asbestdak onderdeel van uitmaakt
d) de adresgegevens van het object waarvan het asbestdak is verwijderd
e) de ascert/SCA code van het gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijdering uitvoert.
Het is belangrijk dat de factuur voorzien is van deze gegevens. Als de factuur niet voldoet aan de vereiste gegevens dan komt de aanvraag niet in aanmerking voor de subsidie.

Registratie in LAVS
Het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering van het dak registreren in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS), zodat zijn klant in aanmerking kan komen voor de subsidie. Hiertoe dient een project te worden aangemaakt en moeten gegevens in het LAVS worden ingevoerd. 

Overheden

Overheden kunnen in aanmerking komen voor deze subsidieregeling. Wanneer zij een asbestdak verwijderen uit hoofde van hun wettelijke taak, krijgen zij geensubsidie vanuit deze regeling.
Geïnventariseerd aantal m2 asbestdak

Voordat u een asbestsanering uitvoert, dient u altijd een inventarisatie te laten doen door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf. Dit bedrijf zal het totale aantal m2asbestdak inventariseren op uw adres. Dit aantal geïnventariseerde m2 asbestdak moet meer dan 35 m2 zijn om in aanmerking te komen voor de subsidie. In het inventarisatierapport dat u ontvangt kunt u dit aantal m2 terugvinden.
Voorbeeld

Het kan zijn dat u een geïnventariseerd aantal m2 asbestdak heeft van bijvoorbeeld 50 m2. Het betreft hier twee schuren van ieder 25 m2. U kunt er dan voor kiezen om het astbestdak van de eerste schuur eerst te laten saneren en daarvoor subsidie aan te vragen. Als u aan alle voorwaarden voldoet krijgt u dan voor 25m2asbestdak subsidie uitgekeerd (25m2 x €4,50).

U kunt daarna voor de tweede schuur nogmaals subsidie aanvragen als het tweede asbestdak verwijderd is. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om de gehele verwijdering van beide asbestdaken, dus 50m2 ineens te doen, en voor 50 m2verwijderd asbestdak subsidie aan te vragen. U kan per adres maximaal € 25.000 subsidie ontvangen.

Vragen over verwijderen asbestdaken? Mail naar info@kmt-asbest.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten