dinsdag 2 februari 2016

Informatiepunt asbest Rijksoverheid

Op de website van de Rijksoverheid staat informatie over asbest. Het accent van de aangeboden informatie ligt op de milieu-aspecten van asbest. Ook de regelgeving van het ministerie van Infrastructuur en Milieu die van toepassing is staat op deze pagina's.

Wet- en regelgeving geeft een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving. Dit zijn het Asbestverwijderingsbesluit 2005, de Wabo, het Productenbesluit Asbest en het Arbeidsomstandhedenbesluit.

Situatiegericht geeft per situatie de toepasselijke wet- en regelgeving of richtlijnen weer.

Informatie over de verschillende toepassingen van asbest staat op de pagina's Asbesttoepassingen en Asbestwegwijzer.

Asbest in scholen bevat voor gemeenten en schoolbesturen informatie en richtlijnen voor een goede asbestinventarisatie van schoolgebouwen.

Asbest in ziekenhuizen bevat voor ziekenhuisbesturen informatie en richtlijnen voor een goede asbestinventarisatie van ziekenhuisgebouwen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten